reklama
hlavní partner - IFP Publishing mediální partner - Yacht magazine parner - ADICOM Generální partner - Helly Hansen Czech Republic s.r.o mediální partner - LODNINOVINY.CZ partner - Akita Yacht s.r.o. partner - Adventure Charter partner - Marina Hramina partner - Lanex
 

O závodu - propozice, přihláška

 

 

BAVARIA 46 Cruiser včetně genakru 

přihlášku možno stáhnout ZDE

 

Propozice ke stažení v PDF - ZDE

vlajka VB Podmínky charteru společnosti Marina Hramina d.o.o. ke stažení ZDE / Terms and Conditions of Marina Hramina Charter download HERE

vlajka VB Podmínky charteru společnosti Pitter Yachting ke stažení ZDE / Terms and Conditions of Pitter Yachting download HERE

 

PROPOZICE 21. ROČNÍKU ZÁVODU 

VELIKONOČNÍ  REGATA  2021

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Pořadatel:  

 

AKITA-YACHT CLUB z.s.

           JK Žal, Betina

Ruská 107/34        

           Zdrače 22/a

41703 Dubí 3        

           222 44 Betina

IČ: 08601461

 

 

 

Termín a místo konání:  

 

10.4. – 17.4.2021, Chorvatsko

 

Trasa:   

1. etapa ostrov Murter – Dubrovník
2. etapa Dubrovník – ostrov Murter


- délka plánované trasy celkem cca 350 Nm

 

Startující lodě: 

 

BAVARIA 46 Cruiser s genakrem


- posádka max. 9 osob
- lodě vylosované na ročník 2020 zůstávají posádkám na ročník 2021, volné či přeprodané lodě přidělí pořadatel

 

Přestože se jedná o shodné lodě, pořadatel nemůže zaručit naprostou shodnost jejich výbavy, technického stavu a stavu a velikosti oplachtění

 

Doprovodná loď: 2x, bude upřesněno

 

Kontaktní osoby: 

 

Michal Chudáček, tel: 737 970 155

Michaela Černíková, tel: 603 502 229

mail: regata@akitayacht.cz

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

a/ písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b/ kapitán musí vlastnit odpovídající oprávnění k vedení plavidla na moři – PRŮKAZY.
c/ kapitán nebo některý z členů posádky musí vlastnit oprávnění k používání námořní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v případě nedodržení termínů si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku vyřadit
e/ není požadována startovní licence
f/ z důvodu bezpečnosti je nutné zajistit min. 4-členné posádky

g/ osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce a se souhlasem pořadatele. Osoby mladší 18-ti let jsou povinni doložit písemný souhlas zákonného zástupce

 

III. STARTOVNÉ

 

Startovné činí: 

100.000,- Kč (stotisíckorun)

 

Startovné obsahuje:


a/  náklady spojené se zajištěním pronájmu lodě Bavaria 46 Cruiser včetně genakru a její  užívání během závodu

b/ závěrečný úklid / transitlog

c/pojištění lodě

d/  poplatky za vyvázání a kotvení v marínách, které jsou nezbytně nutné k zdárnému a bezpečnému průběhu a dokončení závodu

e/  zajištění organizace závodu – doprovodné lodě, reklama, reklamní a upomínkové předměty, média, pronájem prostor, monitoring lodí atd.
f/  občerstvení na srazu kapitánů a losování lodí

g/ poplatky chorvatskému svazu jachtingu a přístavním kapitanátům

h/ DPH

 

Startovné neobsahuje:
a/  kauci za loď, splatnou při předání lodi, ani pojištění kauce
b/  dopravné a stravování účastníků, parkovací poplatky za auta v marínách
c/  spotřebované pohonné a provozní hmoty

d/ turistickou taxu 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. platba:   50.000,- Kč (fa vystavena po přijetí přihlášky)        Splatnost: 14 dní od vystavení
2. platba:   50.000,- Kč (fa vystavena únor 2021)                      Splatnost: 14 dní od vystavení

 

platby zaplacené za ročník VR 2020 se přesouvají na ročník VR 2021

 

Platby spojené s účastí na regatě je možné fakturovat sponzorům posádek za reklamu během závodu. V tomto případě je fakturovaná částka + DPH.

    

Kauce:  

 

Dle podmínek charterové společnosti pro rok 2021.

 

V. STORNO PODMÍNKY

- v případě odstoupení do 28.2.2021 či nezaplacení doplatku do 28.2.2021 činí stornopoplatky 50.000,- Kč

- v případě odstoupení po 28.2.2021 propadají veškeré dosud zaplacené částky

- pokud se loď stihne ještě pronajmout, činí stornopoplatky 20.000,- Kč.

- se souhlasem pořadatele je možné postoupení přihlášky jinému účastníkovi

 

VI. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

a/  veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se řídí podmínkami charterové společnosti 
b/ veškeré škody způsobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce, pokud tak stanoví podmínky charterové společnosti
c/ účastníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a náklady, pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy způsobené lodím, jejím posádkám a ostatním osobám před, v průběhu ani po ukončení závodu
d/ pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy a dalších závodních podmínek v průběhu závodu, bude-li to nutné z důvodu nepříznivého počasí, bezpečnosti posádek a lodí či jiných okolností k zdárnému průběhu a ukončení závodu
e/ účastníci jsou povinni se řídit propozicemi závodu Velikonoční regaty 2021 vydaných pořadatelem a plachetními směrnicemi Velikonoční regaty 2021, závod se neřídí dle závodních pravidel jachtingu World Sailing

f/ pořadatelé si vyhrazují právo bez povinnosti jakékoliv náhrady účastníkům závodu pořizovat v průběhu závodu, před ním a po něm fotografický, video nebo audio záznam za účelem propagace a prezentace závodu 

g) pořadatelé si vyhrazují právo umístit na webové stránky závodu jméno kapitána a název posádky, se souhlasem pak jména a fotky členů posádek zaslané emailem

h) účastníci jsou povinni na závodních lodích umístit a nést po celou dobu závodu identifikační a reklamní banery dodané pořadatelem. Ostatní reklamní a propagační činnost v době závodu, před ním i po něm, je možná pouze s písemným souhlasem pořadatele.

i) nájemce (kapitán) je zodpovědný za řádné převzetí a předání lodi

j) pořadatel si vyhrazuje právo předat loď v jiném místě (přístavu)

k) všichni účastníci VR 2021 jsou povinni dodržovat veškerá platná opatření a omezení spojená zejména s epidemií COVID-19 vydaná chorvatskými úřady https://www.hzjz.hr/ nebo https://koronavirus.hr/

 

VII. PŘIHLÁŠKY

a/ vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na regata@akitayacht.cz nebo na adresu AKITA-YACHT CLUB z.s., Ruská 107/34, 417 03 Dubí 3

b/ přihlášky budou vyřizovány podle pořadí doručení
c/ přihláška je platná po potvrzení pořadatelem

d/ pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících lodí

 

VIII. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

 

          Pátek 9.4.2021

           10:00 – 12:00              Registrace závodníků (místo bude upřesněno)

 

          Sobota 10.4.2021

           9:00 – 12:00                Registrace závodníků (místo bude upřesněno)

         16:00 – 18:00                Registrace závodníků (místo bude upřesněno)       

         19:00                             Porada kapitánů– způsob bude upřesněn

 

 

         Neděle 11.4.2021

          10:00                            Vyzývací znamení pro start 1. etapy

                               

        Start 2. etapy bude oznámen rádiem VHF po dojezdu do cílového přístavu 1. etapy, případně oznámen na poradě kapitánů.

 

          Pátek 16.4.2021

           17:00                           Ukončení závodu a vyhlášení výsledků

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového plánu závodu

 

 

 

v Dubí dne 13.3.2021,

 

za pořadatele závodu    

 

Michal Chudáček

Michaela Černíková